27/07/2016 12:00
Báo cáo tài chính hợp nhất Q02.2016 !

Báo cáo tài chính hợp nhất Q02.2016, download tại đây.