10/04/2017 12:00
Thông báo v/v ngày Tổ chức ĐHCĐ thường niên FPT Online 2017

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Trựctuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

    Thông tin chi tiết tại đây.

    Mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại đây.