Chính sách bảo mật

  1. Cam kết bảo mật thông tin

   

  FPT Online xem việc bảo vệ thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu.

   

   

  Thông tin của bạn trên website FPT Online bao gồm: Họ tên, Email, Số điện thoại, Doanh nghiệp, Nội dung được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của FPT Online.

   

   

  Trong trường hợp bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu thu thập, FPT Online sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng xử lý và thông tin vụ việc đến người dùng.

   

   

  2. Mục đích sử dụng thông tin

   

   

  FPT Online sử dụng thông tin thu thập cho các mục đích sau:

   

  – Chuyển yêu cầu hợp tác/báo giá của bạn đến các bộ phận giải pháp truyền thông và marketing của FPT Online.

  – Cung cấp các dịch vụ phù hợp có thể khiến bạn quan tâm trên hệ thống Publisher và mạng xã hội FPT Online sở hữu.

  – Hiểu cách bạn sử dụng dịch vụ website để FPT Online có thể cải thiện trải nghiệm của bạn.

   

  3. Phạm vi sử dụng thông tin

   

   

  FPT Online có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

   

  – Hệ sinh thái truyền thông và marketing mà FPT Online sở hữu.

  – Đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ được FPT Online tin cậy có thể cung cấp các dịch vụ, sản phẩm mà bạn cần.

  – Các cơ quan thực thi pháp luật trong những trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của pháp luật hoặc để bảo vệ FPT Online và người dùng FPT Online.

   

Điều khoản sử dụng

  FPT Online có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. FPT Online mong bạn vui lòng dành thời gian đọc, tìm hiểu và thường xuyên truy cập website để theo dõi những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và FPT Online.

   

  1. Quyền và trách nhiệm của FPT Online

   

   

  FPT Online có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người dùng.

   

   

  FPT Online có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và ngăn chặn các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

   

   

  Khi người dùng truy cập website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/ thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của FPT Online. Vì vậy, FPT Online không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

   

   

  Thông tin cá nhân như Họ tên, Email, Số điện thoại, Doanh nghiệp, Nội dung của người dùng website (do người dùng tự nguyện cung cấp) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của FPT Online. FPT Online cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan pháp luật.

   

   

  2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

   

   

  FPT Online cho phép người dùng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền.

   

   

  Người dùng không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người dùng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của FPT Online.

   

   

  3. Điều khoản chung

   

   

  Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

   

   

  Các điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

   

   

  FPT Online luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung/ chất lượng của website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của FPT Online.