Công bố báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng công bố:

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán. Xem chi tiết tại đây.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. Xem chi tiết tại đây.



Tải file tại đây:
Hotline hiring fpt online Recruitment