Công bố báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng công bố:

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán. Xem chi tiết tại đây.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Xem chi tiết tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment