Công bố báo cáo tài chính Q01 năm 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng công bố:

  1. Báo cáo tài chính riêng Q01 năm 2022. Xem chi tiết tại đây
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất Q01 năm 2022. Xem chi tiết tại đây.
  3. Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi so cùng kỳ 2021. Xem chi tiết tại đây.


Tải file tại đây:
Hotline hiring fpt online Recruitment