Công bố báo cáo tài chính Q02 năm 2019.

Công bố báo cáo tài chính Q02 năm 2019:

  1. Báo cáo tài chính riêng Q02 năm 2019. Xem chi tiết tại đây
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất Q02 năm 2019. Xem chi tiết tại đây.


Hotline hiring fpt online Recruitment