Công bố báo cáo tài chính Q02 năm 2020

Công bố báo cáo tài chính Q02 năm 2020:

  1. Báo cáo tài chính riêng Q02 năm 2020. Xem chi tiết tại đây
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất Q02 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.


Hotline hiring fpt online Recruitment