Công bố báo cáo tài chính Q02 năm 2022

Công bố báo cáo tài chính Q02 năm 2022:

Báo cáo tài chính riêng Q02 năm 2022. Xem chi tiết tại đây Báo cáo tài chính hợp nhất Q02 năm 2022. Xem chi tiết tại đây. Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi so cùng kỳ 2021. Xem chi tiết tại đây.


Hotline hiring fpt online Recruitment