Công bố báo cáo tài chính Q04 năm 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng công bố:

Báo cáo tài chính riêng Q04 năm 2022. Xem chi tiết tại đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Q04 năm 2022. Xem chi tiết tại đây.
Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi so cùng kỳ 2021. Xem chi tiết tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment