Mẫu ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về mẫu giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xem chi tiết tại đây.Tải file tại đây:
Hotline hiring fpt online Recruitment