Nghị quyết HĐQT v.v phê duyệt và thông qua chức danh các thành viên trong HĐQT

Nghị quyết HĐQT v.v phê duyệt và thông qua chức danh các thành viên trong HĐQT, chi tiết xem tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment