Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Cường giữ vị trí Tổng Giám Đốc thay ông Thang Đức Thắng từ ngày 20/08/2020. Chi tiết quyết định bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Cường tại đây Chi tiết quyết định thôi kiêm nhiệm ông Thang Đức Thắng tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment