Thông báo ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Chi tiết tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment