Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.Xem chi tiết tại đây. Chi tiết chương trình họp.Xem tại đây. Biểu mẫu chi tiết giấy ủy quyền. Xem tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment