Thông Báo: Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau: Tên Công Ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT Mã chứng khoán: FOC Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2016. Thông tin chi tiết xin download tại đây. Mẫu giấy ủy quyền có thể download tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment