Thông báo v/v ngày Tổ chức ĐHCĐ thường niên FPT Online 2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau: *  Thông tin chi tiết tại đây. *  Mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment