Thông báo v/v thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Quý cổ đông về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau: - Ngày thực hiện dự kiến đã công bố: 21/04/2017 - Ngày đăng ký thay đổi: 26/04/2017 - Thời gian: 9h30 - 11h - Thời gian xác nhận tham dự Đại hội: Trước ngày 26/04/2017 Thông tin chi tiết tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment