Thông báo v/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thông tin chi tiết tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment