Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021 : chi tiết tại đây Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hộ cổ đông thường niên 2021 : chi tiết tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment